2022

Mamica, Ł., Dolfsma W., 2022, Industrial Policy [in:] The Oxford Handbook of State Capitalism and the Firm, ed. by  Wright, M., Wood, G., T.,  Cuervo-Cazurra, A., Sun, P.,  khmatovskiy, Grosman, A.  Oxford: Oxford University Press, s. 329-345, ISBN 978-0-19-883736-7, Liczba punktów MEiN 75.

Mamica Ł., Mazur-Bubak M., Wróbel-Rotter R., 2022, Can Biogas Plants Become a Significant Part of the New Polish Energy Deal? Business Opportunities for Poland’s Biogas Industry, Sustainability, vol. 14, iss. 3, s. 1-14, ISSN 2071-1050, Liczba punktów MEiN 100.

Mamica Ł., Białynicki-Birula P., Makieła K., 2022, Energy Literacy and Its Determinants among Students within the Context of Public Intervention in Poland, Energies. – vol. 15, iss. 15, s. 1-21. Liczba punktów MEiN 140.

Białynicki-Birula P., Głowacki J., Kopyciński P., Mamica Ł., Mazur-Bubak M., 2022, The Impact of the Fourth Industrial Revolution on the Global Business Services Sector, W: Industrial Revolution 4.0 : Economic Foundations and Practical Implications / red. Stanisław MAZUR. – New York: Routledge, 2022. – S. 69-90. – ISBN 978-1-032-20563-2 , Liczba punktów MEiN 75

Głowacki J., Kopyciński P., Malinowski M., Mamica Ł., 2022, Characteristics of Sustainable Consumption from an Economic Perspective, W: Sustainable Products in the Circular Economy : Impact on Business and Society / ed. by Wojnarowska, M.,Ćwiklicki, M.,   Ingrao, C. – London, New York: Routledge,(Routledge-SCORAI Studies in Sustainable Consumption). – S. 222-238. – Bibliogr. – ISBN, 978-1-032-01701-3 , Liczba punktów
MEiN 75.

2021

Mamica, Ł. 2021, The Co-creative University, Evaluation, Expectations and Economic Policy Implications, London, New York: Routledge, s.171, ISBN 9780367466954. Liczba punktów MEiN 300.

Mamica, Ł., Głowacki, J., Makieła, K., 2021, Determinants of the Energy Poverty of Polish Students during the COVID-19 Pandemic, Energies. vol. 14, issue. 11, s. 1-15. ISSN 1996-1073. Liczba punktów MEiN 140.

Rozakis, S.; Bartoli, A.; Dach, J.; Jędrejek, A.; Kowalczyk‐Juśko, A.; Mamica, Ł.; Pochwatka, P.; Pudelko, R.; Shu, K., 2021, Policy Impact on Regional Biogas Using a Modular Modeling Tool, Energies, Vol. 14, 3738. s.1-22. ISSN 1996-1073. Liczba punktów MEiN 140.

Kampas, A., Rozakis, S., Faber, A., Mamica, Ł., 2021, Assessing the Green Growth Trajectory through Resource and Impact Decoupling Indices: the Case of Poland, Polish Journal of Environmental Studies, s. 1-15, ISSN 1230-1485. Liczba punktów MEiN 40.

Mamica, Ł., 2021, Willingness to pay for the renewable energy sources of the residents of Kraków and their perception of the actions aimed at reducing the level of environmental pollution, Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, Volume 24, Issue 2 s. 117–136, ISSN 1429-6675.

Mamica, Ł., 2021, The Role of Universities in the Embeddedness of Business Process Outsourcing, W: Outsourcing in European Emerging Economies: Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Mamica, Ł.,London, New York: Routledge. – (Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy). – s. 195-207. – ISBN 978-0-367-89383-5. Liczba punktów MEiN 75.

Kopyciński, P., Mamica, Ł., 2021, The Theory and Evolution of Outsourcing and Offshoring Processes, W: Outsourcing in European Emerging Economies: Territorial Embeddedness and Global Business Services / ed. by Mamica, Ł., – London, New York: Routledge,(Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy). s. 3-11ISBN 978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9.  Liczba punktów MEiN 75.

Malinowski, M., Głowacki, J., Kopyciński, P., Mamica, Ł., 2021, Ocena transformacji kraju w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym – propozycja wskaźników pomiaru dla obszaru „zrównoważona konsumpcja”, W: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym/ red. nauk. Krakowiak-Bal, A., Malinowski, M., Sikora, J. Kraków: Wydawnictwo Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, s. 231-242. ISBN 978-83-959215-7-5.

2020

 Mamica, Ł., 2020, Firms’ Problem-Oriented Student Theses as an Innovative Method of Teaching and Knowledge Transfer from Universities to Industry, European Journal of Contemporary Education. – Vol. 9, nr 1, s. 76-88, ISSN 2305-6746. Liczba punktów MEiN 40.

Mamica, Ł., Mazur, B., 2020, Expectations versus Reality: What Matters to Students of Economics Vs. What They Receive from Universities?, Education Sciences,vol. 10, issue 1, s. 1-17, ISSN 2227-7102.  Liczba punktów MEiN 70.

Głowacki, J., Mamica Ł., 2020. Using Experimental Economics Tools to Measure Social Added Value: A Case Study. Municipal Economy of Cities, 5 (158), s. 2-9, ISSN 2522-1809. Liczba punktów MEiN 5.

 Dolfsma, W., Mamica, Ł., 2020, Industrial Policy – an Institutional Economic Framework for Assessment, Journal of Economic Issues. – Vol. 54, No. 2, s. 349-355 – ISSN 0021-36240021-3624. Liczba punktów MEiN 40.

Głowacki, J., Kopyciński, P., Mamica, Ł., Malinowski, M., 2020, Indeks wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym na rozwój społeczno-gospodarczy: wstępna propozycja w zakresie zrównoważonej konsumpcji, W: Wskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym / red. nauk. Kulczycka, J. – Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. – s. 69-84. – ISBN 978-83-956380-7-7 ; 978-83-956380-8-4 .

2019

Głowacki, J., Kopyciński, P., Mamica, Ł., Malinowski, M., 2019, Identyfikacja i delimitacja obszarów gospodarki w obiegu zamkniętym w ramach „zrównoważonej konsumpcji”,  W: Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych / red. nauk. Kulczycka, J., Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, s. 167-179. ISBN 978-83-955544-5-2; 978-83-956380-0-8.

Malinowski, M., Głowacki, J., Kopyciński, P., Mamica, Ł., 2019, Wskaźniki oceny wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w obszarze zrównoważonej konsumpcji, W: Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych / red. nauk. Kulczycka, J.,Kraków: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, s. 181-192. – ISBN 978-83-955544-5-2; 978-83-956380-0-8.

2018

Mamica, Ł., 2018, Dematerialised and Re-dematerialised Economy – 3D Printing as a Key Technological and Environment-friendly Innovation, Economic and Environmental Studies. – vol. 18, no. 1 (45), s. 265-291. – ISSN 1642-2597.

Mamica, Ł., 2018, Student Theses Oriented on Solving Business Problems as an Effective Factor of Firms’ Innovativeness, W: International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business: Conference Proceedings of the 9th ENTRE Conference and 5th AIB-CEE Conference / ed. Wach, K., Maciejewski, M.,Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, – s. 275-286. –  ISBN 978-83-65262-19-6.

Mamica, Ł., 2018, Dematerialised and Re-dematerialised Economy – 3D Printing as a Key Technological and Environment-friendly Innovation, Economic and Environmental Studies. – vol. 18, no. 1 (45), s. 265-291. – ISSN 1642-2597.

2017

Mamica, Ł., 2017, The Neo-Weberian Approach in Industrial Policy, W: Public Policy and the Neo-Weberian State / ed. by Mazur, S., Kopyciński, P.,London; New York: Routledge, (Routledge Frontiers of Political Economy, ISSN 1359-7914; nr 235). – s. 110-119. – ISBN 978-1-138-73283-4; 978-1-315-18794-5.

2016

Mamica, Ł., 2016, Dizajn jako sektor przemysłów kreatywnych i determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw, W: Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki: wybrane aspekty / red. Geodecki, T.,Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., 2016. – (Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków). s. 209-221. – ISBN 978-83-208-2265-6.

Mamica, Ł., 2016, Analiza polskiej polityki przemysłowej w kontekście założeń koncepcji neoweberyzmu, W: Neoweberyzm w zarządzaniu publicznym: od modelu do paradygmatu? / red. nauk. Mazur, S.,Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 219-227ISBN 978-83-7383-846-8.

Białynicki-Birula, P., Mamica, Ł., 2016, Uwarunkowania i efekty polityki przemysłowej w świetle neoweberowskiej koncepcji państwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – nr 449, s. 40-51, Tytuł numeru: Ekonomia. ISSN 1899-31921899-3192.

2015

Mamica, Ł., 2015, Determinants of Competitiveness in the IT Sector in the Kraków Cluster as a Part of Creative Industries, Zarządzanie Publiczne/Public Governance, [red. nacz. Mazur, S.]. – nr 1 (31), s. 5-11. – ISSN 1898-3529.

Mamica, Ł., 2015, Wyzwania w stosunku do polityki wspierania rozwoju przemysłów kreatywnych w Małopolsce w świetle wyników badań ankietowych, W: Sprawne państwo: systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego / red. Ćwiklicki, M.,Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego,s. 191-200ISBN 978-83-89410-18-4.

Jabłoński, M., Mamica, Ł., 2015, Role of Consulting and Training Services in Improving Competitiveness of Enterprises in Knowledge-based Economy in the Context of Rapid Response Mechanisms, W: Adaptability of Public Systems for Enterprise Support: Study Findings / ed. by Geodecki, T., Plichta, J.,Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development,s. 9-15. – ISBN 978-83-7633-397-7.

Kopyciński, P., Mamica, Ł., 2015, The Impact of Multilevel Governance on Socio-Economic Development in the Context of Problems Faced by Mediterranean Countries, W: Institutional Aspects of Entrepreneurship / eds. Gubik, A. S. and Wach, K.,Miskolc: University of Miskolc,s. 37-51ISBN 978-963-358-093-6.

2014

Mamica, Ł., 2014, The Impact of Innovations on Investments and Economic Growth in the Thought of Kalecki, W: Michał Kalecki in the 21st Century / ed. by Toporowski, J., Mamica, Ł.,Basingstoke: Palgrave Macmillan. – (Palgrave Studies in the History of Economic Thought Series). – s. 99-107ISBN 978-1-137-42827-1 ; 978-1-137-42828-8.

Mamica, Ł., 2014, Added Value of Design as a Factor of Firms’ Competitiveness in Times of Crisis, W: Economic Policy and the Financial Crisis / ed. by Mamica, Ł. and Tridico, P.,Abingdon; New York: Routledge, (Routledge Frontiers of Political Economy, ISSN 1359-7914; v 183). – s. 204-218. – ISBN 978-0-415-70731-2 ; 978-1-315-88693-0.

Mamica, Ł., 2014, Przemysły kreatywne, W: Polityka innowacyjna / red. nauk. Geodecki, T., Mamica, Ł.,Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,(Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków). Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej). – s. 179-191ISBN 978-83-208-2166-6.

Mamica, Ł., 2014, Wzornictwo przemysłowe jako źródło przewagi innowacyjnej, W: Polityka innowacyjna / red. nauk. Geodecki, T., Mamica, Ł.,Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, (Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków). Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej). – s. 192-204ISBN 978-83-208-2166-6.

Mamica, Ł., 2014, Istota i pojęcie innowacyjności oraz polityki innowacyjnej, W: Polityka innowacyjna / red. nauk. Geodecki, T., Mamica, Ł.,Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, (Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny. s. 13-28ISBN 978-83-208-2166-6.

Jabłoński, M., Mamica, Ł., 2014, Znaczenie usług konsultingowych i szkoleniowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy w kontekście celów mechanizmów szybkiego reagowania, W: Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego – katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Geodecki, T., Plichta, J., – Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 9-16. – ISBN 978-83-7633-261-1.

2012

Mamica, Ł., 2012, Wzornictwo przemysłowe jako sektor przemysłów kreatywnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 244, s. 168-177. – Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego. – ISSN 1899-3192.

Mamica, Ł., 2012, Wzornictwo przemysłowe jako determinanta konkurencyjności gospodarki  – Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. – 269 s. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428; nr 218. – ISBN 978-83-7252-600-7.

2011

Mamica, Ł., 2011, Oczekiwania firm w stosunku do regionalnej strategii innowacji – analiza badań przeprowadzonych w Małopolsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kornaś, J.]. – nr 868 (2011), s. 65-82, – ISSN 1898-6447.

Mamica, Ł.,2011, Wpływ wzornictwa przemysłowego na konkurencyjność polskich firm, Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Hausner, J.]. – nr 1(15), s. 59-70. – ISSN 1898-3529.  

Mamica, Ł., 2011, Gospodarczy wymiar strategii rozwoju miast Małopolski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 179, s. 241-248. Tytuł numeru: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. – ISSN 1899-3192.  

Mamica, Ł., 2011, Efektywność funkcjonowania przedsiębiorczości i inkubatorów technologicznych w Małopolsce – wnioski z badań ankietowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,nr 168, t. 1, s. 426-436. – Tytuł numeru: Ekonomia. T. 1. – ISSN 1899-3192.

2010

Mamica, Ł., 2010, Wzornictwo przemysłowe jako determinanta konkurencyjności firm przemysłu skórzanego i obuwniczego w Polsce, Equilibrium. – vol. 1, iss. 4, s. 217-227. – ISSN 1689-765X.

Mamica, Ł., 2010, Wzornictwo przemysłowe jako element wartości eksploatacyjnej produktów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,nr 111, s. 392-402. – Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna. – ISSN 1899-3192.

Mamica, Ł., 2010, Finansowe i wizerunkowe aspekty zarządzania wzornictwem, W: Design management: zarządzanie wzornictwem / red. nauk. Ginalski, J.. – Warszawa: Instytut Wzornictwa Przemysłowego. – s. 106-114. – ISBN 978-83-930077-6-9.

Mamica, Ł., 2010, Innowacje w strategicznym zarządzaniu wzornictwem, W: Design management: zarządzanie wzornictwem / red. nauk. Ginalski, J.Warszawa: Instytut Wzornictwa Przemysłowego. – s. 103-105. – ISBN 978-83-930077-6-9.

Mamica, Ł., 2010, Udział wzornictwa w zarządzaniu firmą, W: Design management: zarządzanie wzornictwem / red. nauk. Ginalski, J.Warszawa: Instytut Wzornictwa Przemysłowego, 2010. – s. 76-82. – ISBN 978-83-930077-6-9.

Mamica, Ł., 2010, Zarządzanie wzornictwem a współpraca z partnerami zewnętrznymi firmy, W: Design management: zarządzanie wzornictwem / red. nauk. Ginalski. J.Warszawa: Instytut Wzornictwa Przemysłowego. – s. 115-121. – ISBN 978-83-930077-6-9.

Mamica, Ł., 2010, Zarządzanie wiedzą i informacją w zarządzaniu wzornictwem, W: Design management: zarządzanie wzornictwem / red. nauk. Ginalski, J.,Warszawa: Instytut Wzornictwa Przemysłowego. – s. 99-103. – ISBN 978-83-930077-6-9.

Mamica, Ł., 2010, Zasoby ludzkie w zarządzaniu wzornictwem, W: Design management: zarządzanie wzornictwem / red. nauk. Ginalski, J.Warszawa: Instytut Wzornictwa Przemysłowego. – s. 96-98. – ISBN 978-83-930077-6-9.

Mamica, Ł., 2010, Wybór strategii zarządzania wzornictwem, W: Design management: zarządzanie wzornictwem / red. nauk. Ginalski, J.,Warszawa: Instytut Wzornictwa Przemysłowego, s. 70-75. – ISBN 978-83-930077-6-9.

Mamica, Ł., 2010, Model decyzyjny w procesie zarządzania rozwojem projektu wzorniczego,  W: Design management : zarządzanie wzornictwem / red. nauk. Ginalski, J.,Warszawa: Instytut Wzornictwa Przemysłowego,s. 83-95. – ISBN 978-83-930077-6-9.

Mamica, Ł., Kopyciński, P., 2010, Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski, W: Foresight regionalny i technologiczny: pierwsze doświadczenia polskich regionów,  red. Klasik, A., Markowski, T.,Warszawa: Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. – (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507; t. 127). – s. 105-143. – ISBN 978-83-89693-18-1.

2009

Mamica, Ł., 2009, Regionalny system innowacji w Małopolsce – kierunki, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Szymla, Z.]. – nr 598, s. 61-79. – ISSN 0208-7944.  

Mamica, Ł., 2009, Regionalny system innowacji jako przestrzeń dla tworzenia pozycji konkurencyjnej gospodarki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiunr 39, s. 724-732. Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1. – ISSN 1899-3192.

Mamica, Ł., Kopyciński, P., 2009, Między układem instytucjonalnym a poziomem innowacyjności gospodarki – analiza porównawcza Litwy, Norwegii i Polski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bywalec, Cz.] nr 783, s. 23-48.ISSN 1898-64471898-6447.

2008

Mamica, Ł., Kopyciński, P., 2008, Teoretyczne i praktyczne aspekty foresight, W: Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski / red. Hausner, J., Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 17-48. –  ISBN 978-83-89410-56-6 .

Harańczyk, A., Hausner, J., Kudłacz, T., Bober, J., Mamica, Ł., Mazur, S., Zawicki, M., Frączek, M., Kopyciński, P., Piątkowska, M., 2008, Scenariusz rozwoju – Wzrost gospodarczy, W: Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski / red. Hausner, J., Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 111-140.

 Harańczyk, A., Hausner, J., Kudłacz, T., Bober, J., Mamica, Ł., Mazur, S., Zawicki, M., Frączek, M., Kopyciński, P., Piątkowska, M., 2008, Diagnoza – Wzrost gospodarczy, W: Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski [on-line] / red. Hausner, J., Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego. s. 49-68. ISBN 978-83-89410-56-6.

2007

Mamica, Ł., 2007, Jednostki badawczo-rozwojowe w polskiej polityce innowacyjnej, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. – 321 s. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 180). – ISBN 978-83-7252-361-7.

Mamica, Ł., 2007, Analiza porównawcza zasobów determinujących możliwości prowadzenia w Polsce polityki innowacyjnej, Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Hausner, J.]. – nr 1, s. 21-42. – ISSN 1898-3529.

Mamica, Ł., 2007, Business Innovation Audit as a Tool for Monitoring Innovation in the Economy, W: Evaluation of Public Interventions: Regional Perspectives / ed. by Mazur, S.,Kraków: Małopolska School of Public Administration at the Cracow University of Economics. – s. 119-128. – ISBN 83-89410-16-8.

Mamica, Ł., 2007, Model aktywizacji zawodowej Romów, W: Aktywizacja zawodowa Romów,  [red. Zawicki, M.]. – Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego. – s. 29-43. ISBN 978-83-89410-21-4.

Mamica, Ł., 2007, Audyt innowacyjny firm jako narzędzie monitorowania innowacyjności gospodarki, W: Ewaluacja funduszy strukturalnych: perspektywa regionalna / [red. Mazur, S.]. – Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego. – s. 119-128. – ISBN 978-83-89410-11-5.

2006

Kudłacz, M., Mamica, Ł., 2006, Gospodarka oparta na wiedzy a polityka rozwoju regionalnego, W: System zamawiania prac naukowych/ red. Zawicki, M. i Mamica, Ł.,Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej,s. 19-34. – ISBN 83-89410-65-6.

2005

Mamica, Ł., 2005, Sieciowy charakter interakcji innowacyjnych jako czynnik przewagi konkurencyjnej układów metropolitalnych, W: Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych/ red. Markowski, T. – Warszawa: KPZK PAN. – (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493; z. 221), s. 105-122. – ISBN 83-89693-55-0.

2004

Mamica, Ł., 2004, Przemysł meblarski Kalwarii Zebrzydowskiej – klaster przemysłowy?, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Szymla, Z.]. – nr 667, s. 137-150. – ISSN 0208-7944.

Władyka, A., Mamica, Ł., 2004, Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego, W: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym: najlepsze praktyki / red. Zawicki, M., Mazur, S., Bober, J.,Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej. – s. 235-243. – ISBN 83-89410-20-6.

 

Mamica, Ł., Bober, J., 2004, Stymulowanie rozwoju gospodarczego, W: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym: najlepsze praktyki / red. Zawicki, M., Mazur, S., Bober, J.,Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, s. 207-222ISBN 83-89410-20-6.

2002

Białynicki-Birula, P., Mamica, Ł., 2002, Funkcjonowanie specjalnej strefy ekonomicznej a rozwój lokalny – analiza zjawiska na przykładzie Mielca, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Szymla, Z.]. – nr 610, s. 19-43. – ISSN 0208-79440208-7944.

2001

Mamica, Ł., 2001, Kapitał ludzki jako podstawowy element konkurencyjności regionów, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Fajferek, A.]. – nr 580, s. 5-24. – ISSN 0208-7944.

Mamica, Ł., 2001, Polityka rozwoju regionalnego a koncepcja konkurencyjności regionów, W: Studia z zakresu zarządzania publicznego: materiały seminarium naukowego nt. „Od idealnej biurokracji do współczesnego zarządzania publicznego” zorganizowanego przez Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [T. 1] / [red. naukowy Hausner, J.]. – Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. – s. 318-336. – ISBN 83-7252-089-5.

2000

Mamica, Ł., 2000, Informatyczne techniki komunikowania w polskim przemyśle samochodowym, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Fajferek, A.]. – nr 539, s. 93-109. – ISSN 0208-7944.

1999

Mamica, Ł., 1999, Konkurencyjność jako nowe wyzwanie dla rozwoju regionalnego, W: Wybór tekstów do ekonomiki sektora publicznego / red. Benio, M. – Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej,s. 141-189. ISBN 83-911367-5-2.

1998

Białynicki-Birula, P., Mamica, Ł., 1998, Układ instytucjonalny województwa tarnowskiego: wstęp do badań nad konkurencyjnością regionu, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Fajferek, A.]nr 517, s. 33-47, ISSN 0208-79440208-7944.

1997

Mamica, Ł., 1997, Instytucjonalne uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki województwa kieleckiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Fajferek, A.]. – nr 496, s. 23-39. – ISSN 0208-7944.