Mamica, Ł. 2022, The Co-creative University, Evaluation, Expectations and Economic Policy Implications, London, New York: Routledge, s.171, ISBN 9780367466954.

Mamica, Ł., Dolfsma W., 2022, Industrial Policy [in:] The Oxford Handbook of State Capitalism and the Firm, ed. by  Wright, M., Wood, G., T.,  Cuervo-Cazurra, A., Sun, P.,  Okhmatovskiy, Grosman, A.  Oxford: Oxford University Press, s. 329-345, ISBN 978-0-19-883736-7

Mamica, Ł., (ed.), 2021, Outsourcing in European Emerging Economies: Territorial Embeddedness and Global Business ServicesLondon, New York: Routledge, XVIII, 222 s., Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy. – ISBN 978-0-367-89383-5 ; 978-1-003-01888-9.

Mamica, Ł. (ed.), Tridico, P. (ed.), 2014, Economic Policy and the Financial CrisisAbingdon; New York: Routledge. – XXIV, [2], 293 s. ISBN 978-0-415-70731-2 ; 978-1-315-88693-0.

 

Kalecki (3)

Toporowski, J.(ed.), Mamica, Ł. (ed.), 2014, Michał Kalecki in the 21st Century, Palgrave Macmillan. – X, 281 s. Hampshire, New York: Palgrave Studies in the History of Economic Thought Series). – ISBN 978-1-137-42827-1 ; 978-1-137-42828-8.

wzornictwo przemysłowe

Mamica, Ł., 2012, Wzornictwo przemysłowe jako determinanta konkurencyjności gospodarki  Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. – 269 s. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428; nr 218. – ISBN 978-83-7252-600-7. 

jbr

Mamica, Ł., 2007, Jednostki badawczo-rozwojowe w polskiej polityce innowacyjnej, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. – 321 s. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 180). – ISBN 978-83-7252-361-7.