Dane kontaktowe:

telefon: (+48) 12 293 57 48
Adres:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Rakowicka 16, pok. 32
31-510 Kraków

Dr hab. Łukasz Mamica, prof. UEK, Kierownik Katedry Gospodarki Publicznej w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  Ukończył specjalność Handel Zagraniczny w tej uczelni.  Koordynator obszaru badawczego Industrial Policy and Development w międzynarodowym stowarzyszeniu ekonomistów European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE). Redaktor tematyczny Kwartalnika Zarządzanie Publiczne w obszarze ekonomii. Od 2005 r. redaktor naczelny kwartalnika Innowacyjny Start.