Łukasz Mamica

Łukasz Mamica

Dane kontaktowe:

telefon: (+48) 12 293 57 48
Adres:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Rakowicka 16, pok. 32
31-510 Kraków

Prof. dr hab. Łukasz Mamica, Kierownik Katedry Gospodarki Publicznej w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył specjalność Handel Zagraniczny w tej uczelni. Koordynator obszaru badawczego Industrial Policy and Development w międzynarodowym stowarzyszeniu ekonomistów European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE). Redaktor tematyczny czasopisma Journal of Public Governance w obszarze ekonomii. Od 2005 r. redaktor naczelny kwartalnika Innowacyjny Start. Prowadzi badania w zakresie polityki energetycznej i konkurencyjności gospodarki. Koordynator projektu Sztuka pomaga, którego celem, poza zbieraniem środków na ważne społecznie cele, jest również promocja sztuki. Autor charakterystycznych form rzeźbiarskich reform, opartych na koncepcji ko-kreatywności w sztuce, zakładającej konieczność kreatywnego myślenia zarówno po stronie twórcy jak i odbiorcy dzieła.